Ik doe ná het overlijden van een familielid als nalatenschapscoach aan het afwikkelen van nalatenschappen, conflictdiagnose en nalatenschapsbemiddeling. Dit gebeurt in overleg met de nabestaanden en steeds indien er geen sprake is van een testament. De wet bepaalt in die situatie immers wie de erfgenamen zijn en voor welke erfdelen. Is er wel een testament dan kan ik nabestaanden eveneens bijstaan als het gaat over de verdeling van de nalatenschap, zélfs als er reeds een executeur in het testament is benoemd (zie hierna). Ook hier wil ik graag als spreekbuis voor de nabestaanden fungeren en hen en zo ook de benoemde executeur adviseren en begeleiden. Ik begeleid nabestaanden voorts als er bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht bij de notaris moet worden opgemaakt, testament of niet.

EXECUTEUR VAN TESTAMENTEN

Ik treed ook op als executeur van testamenten. Wat betekent dit ? Een familielid wordt vaak aangewezen als executeur in een testament. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis heeft van zaken om een en ander in goede banen te leiden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ingewikkelde nalatenschap of dit familielid verwacht veel problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dit familielid kan dan besluiten om zijn of haar benoeming in het testament bij het overlijden van bijvoorbeeld de langstlevende ouder niet te aanvaarden. Hij of zij kan alsdan denken aan een vervanger, een reserve executeur. Ik ben dan bij uitstek de aangewezen persoon om de nalatenschap in die situatie af te wikkelen en laat me alsdan graag tot executeur benoemen. Ook bestaat er de mogelijkheid dat het familielid wél de benoeming als executeur in het testament aanvaart, maar dat hij of zij hier hulp bij kan gebruiken. Er kan dan een tweede executeur worden benoemd. Hij wordt als het ware “aan het testament toegevoegd”. Ook in deze situatie help ik zo’n familielid c.q. executeur graag verder.

PRAKTISCHE ZAKEN REGELEN

Maar ook voor praktische zaken kunnen nabestaanden bij mij terecht. Bijvoorbeeld kan bij het overlijden van een naast familielid worden gedacht aan het stopzetten van zijn of haar abonnementen en verzekeringen en het toegang verkrijgen tot zijn of haar geblokkeerde bankrekeningen. Maar er is nog zoveel meer waar nabestaanden tegen aan kunnen lopen op administratief en financieel/fiscaal gebied. Ik sta de nabestaanden dan graag bij.

ROUW- EN VERLIESVERWERKING

Tot slot begeleid ik nabestaanden ook bij de rouw- en verliesverwerking. Daarbij roep ik vaak de hulp in van een specialist bij uitstek, te weten mevrouw Chantal Frederiks (chantal@coachingspraktijk.com / 06-23067273).

Mochten er vragen zijn neem dan s.v.p. contact met mij op. Gebruik hiervoor mijn mobiel nummer 06-23632164 of mail naar info@vluggen-nalatenschapscoach.nl.

Mijn diensten Advieswerk